poniedziałek, 16 października 2017

Przypuszczalny termin głosowania na zadania w SBO 2018

Dziś nieoficjalnie uzyskałem informację z biura organizacji pozarządowych (BOP), że opiniowanie zadań zgłoszonych do SBO jest już na ukończeniu. Pozostały 2 projekty, dla których termin odwołania upływa właśnie dziś. Teoretycznie zatem jutro zespół opiniujący powinien je ostatecznie zaopiniować – odrzucić lub wpisać na ostateczną listę do głosowania. Opiniowanie to odbywało się dotąd przy bardzo niskiej frekwencji kilku osób, także dobrze byłoby aby przynajmniej ostateczna lista zadań do głosowania ustalona została ustalona przy frekwencji zapewniającej kworum.

W związku z tym teoretycznie już jutro (17 października) mogłoby zostać przygotowane i podpisane przez prezydenta zarządzenie ws. ogłoszenia zasad i terminu głosowania. Od tego momentu trzeba odczekać 7 dni, czyli najwcześniej głosowanie mogłoby się odbyć 24 października. Trwałoby wówczas zapewne do 31 października lub nawet do 5/6 listopada ze względu święto wypadające 1 listopada. Nie jest to zbyt fortunny okres na ogłaszanie głosowania SBO.

Ten wariant wydaje się jednak zbyt optymistyczny. Raczej nie uda się w urzędzie dopiąć tego wszystkiego aż tak szybko. Tak też wynikało z rozmowy telefonicznej z kierownikiem BOP p. Pawłem Szczyrskim.

Nie wiem jak ostatecznie będzie, ale prezydent po zeszłorocznej krytyce za rażące opóźnienie głosowania i jego przesunięcie na styczeń następnego roku, w tym roku będzie mimo wszystko starał się dotrzymać obiecanego terminu – tzn. że głosowanie odbędzie się w październiku. Przypuszczam zatem, że głosowanie rozpocznie się w okolicy 30 października i będzie trwało co najmniej do 12 listopada lub nawet jeszcze kilka dni dłużej (ze względu właśnie na niekorzystny okres związany z 1 listopada - Wszystkich Świętych oraz z 11 listopada – Święto Niepodległości).

Zasady głosowania na razie są niewiadomą. Myślę jednak, że i tu niewiele się zmieni - prezydent w okresie prawie przedwyborczym raczej nie będzie ryzykować z czymś niesprawdzonym. Mam też nadzieję, że nowy system urzędu do obsługi SBO, jest nawet na te stare zasady przygotowany i nie będą występowały tu żadne błędy. Mam  tu jednak pewne obawy, ponieważ członkowie zespołu opiniującego podczas posiedzeń zgłaszali do tego systemu rozmaite zastrzeżenia i błędy. System ten był więc "tworzony" i poprawiany na bieżąco w toku prac tego zespołu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz