czwartek, 2 marca 2017

Pseudoewaluacja SBO / Statuty Rad Osiedli

Dziś 2 marca 2017 o 15:50 rozpoczęła się ewaluacja SBO. Na facebooku prezydenta miasta, profilu szczecina i propagandowej stronie prezydenta miasta: wiadomości.szczecin.eu. Jednak na stronach konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o rozpoczęciu ewaluacji nie ma. A strony BIP to oficjalny sposób, w jaki urząd może powiadamiać Mieszkańców o sprawach dotyczących ich miasta oraz ponosić za to odpowiedzialność prawną (jest obowiązek wskazania autora danego komunikatu, podstawy prawnej konsultacji itd.). Na innych stronach urzędnicy mogą sobie pisać cokolwiek nie przejmując się konsekwencjami prawnymi za publikację treści nieprawdziwych, nierzetelnych, czy wręcz propagandowych.

Co do tej ewaluacji... O wprowadzenie zapisu o ewaluacji w regulaminie SBO sam musiałem się upomnieć, bo nikt z członków zespołu nawet nie reagował, gdy urzędnicy wyłączyli SBO spod poprzedniej uchwały o konsultacjach społecznych, rezygnując także z zapisu o ewaluacji. Co wicęj, o ewaluacji pisałem obszernie w dokumencie wzbogaconym o szereg grafik, a który to dokument otrzymali zarówno urzędnicy, jak i członkowie zespołu ds. sbo i zespołu opiniującego. Nikt nic z niego nie przeczytał. Wiem to, ponieważ swoją uwagę o ewaluacji zgłosiłem na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. sbo, jako swoisty test przeprowadzony na członkach zespołu, który trwał przez wcześniejsze posiedzenia - zgłoszą tę ewaluację, czy nie zgłoszą, czytali mój dokument, czy przekonani o własnej nieomylności wyrzucili go do kosza? No i nie zgłosili!

Nikt z członków zespołu nie doczytał także, że wcale nie ma obowiązku realizacji zadań na terenie należącym do miasta, co usiłowali przeforsować urzędnicy, w żaden sposób tego nie uzasadniając. A członkowie zespołu wszystko to "łykali" i nie wnosili sprzeciwów, nie żądali żadnych uzasadnień, wyjaśnień prawnych. Też musiałem się o odkręcenie tego zakazu dopominać mimo, że wszystko było czarno na białym przedstawione w moim dokumencie, że ten pogląd jest błędny. Podałem nawet przykład z regulaminu gminy, która dopuszcza realizację zadań na terenie, którego nie jest właścicielem! Ale kogo to obchodzi, co tam sobie napisałem...

Jak to świadczy o tym zespole? Zamiast służyć Mieszkańcom, brać ich opinie pod uwagę, każdy miał tam swoje własne zdanie. To co mówili Mieszkańcy, było najmniej ważne. Ważne, to co mówi członek zespołu, który za tych Mieszkańców decyduje. Wręcz padały stwierdzenia, że Mieszkańcy są za głupi i zespół wie najlepiej, czego chcą ci Mieszkańcy.


Wracając do samej ewaluacji, dla urzędników było na rękę wykreślenie wymogu jej przeprowadzania, bo ewaluacja teoretycznie wiąże się z krytyką działań urzędu. Teoretycznie, bo to co urząd rozpoczął teraz wygląda na pseudoewaluację.

Ankieta, którą od dziś urząd zachęca wypełniać, krążyła na facebooku już dużo wcześniej, bo od co najmniej od poniedziałku (widocznie im wyciekła). Nie wiadomo też, kto ją przygotował - czy ta wybrana firma, czy urzędnicy. Wygląda ona bardzo nieprofesjonalnie. Co gorsza, na końcu tej ankiety jesteśmy zachęcani, aby... wypełnić ją jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz! Zawsze potem można pokazać, że opinie nadesłało dużo więcej osób. Koszt tych urągających wszelkim metodologiom statystycznym "badań" to 18000 zł.

Odnośnie statystyki. Aktualnie nie mam czasu zająć się dokładniejszą analizą przesłanych z urzędu statystyk glosowania na zadania rowerowe i ich wpływu na wynik SBO. Wstępnie mogę powiedzieć, że analizy urzędu nie są zbyt wiele warte. Urząd ocenił, że "statystyki nie wykazały wpływu smsa firmy Nextbike na liczbę oddanych wszystkich głosów". Tylko pod tym kątem zrobił te statystyki. A przecież mieli oni zweryfikować, czy smsy wpłynęły na to, że zadania rowerowe wygrały, a nie "na liczbę oddanych wszystkich głosów". Faktycznie w nadesłanych mi "analizach" badali tę nieszczęsną liczbę oddanych wszystkich głosów... Jak to w ogóle niegramatycznie brzmi... 

Dlatego wolałem zająć się (może nawet byłem zmuszony, bo termin konsultacji był do 28 lutego 2017) kontrowersjami z nowymi statutami rad osiedli, które także dysponują identycznej wielkości budżetem, co SBO i także te rady nie są wolne od patologii (ostatnio odwoływano kilka rad osiedli, bo radni nie mogli dojść do porozumienia, wciągnęli nawet w awanturę Mieszkańców tych osiedli - tak było np. w radzie osiedla Kijewo i Międzyodrze-Wyspa Pucka).

Także mam nadzieję, że chociaż moje uwagi dotyczące rad osiedli nie zostaną wyrzucone do kosza, tak jak stało się z moimi uwagami na temat SBO... Oczywiscinie nie tylko z moimi (na facebooku skarżyło się na to kilka innych osób). Asekuracyjnie pójdę zatem na posiedzenie miejskiej komisji wyborczej rady miasta, by przypilnować radnych, gdy jednak będą wyrzucać moje uwagi do kosza 😆...😰


Dla zainteresowanych ww. uwagami poniżej zamieszczam linki do niektórych z tych materiałów:
  1. Uwagi do projektów statutów rad osiedli
  2. Totalnie zlekceważone propozycje zmian, spostrzeżenia i opinie na temat SBO (przed rozpoczęciem edycji 2017)
  3. Wniosek o przywrócenie zapisu o ewaluacji do regulaminu SBO
  4. Niedopuszczalna promocja zadań ROWEROWYCH przez urząd miasta Szczecina
  5. Jawny Szczecin - skarga na prezydenta - nietransparentność SBO 
  6. https://wiadomosci.szczecin.eu/mieszkancy/miasto-sprawdza-partycypacje
  7. https://wiadomosci.szczecin.eu/mieszkancy/sbo-2017-zespol-zarekomendowal-realizacje-projektow-rowerowych


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz