poniedziałek, 20 marca 2017

Post tymczasowy nt. ewaluacji

Przed chwilą otrzymałem odpowiedź z urzędu... Jedna z odpowiedzi wprawiła mnie w niemałe osłupienie :P

W najbliższym czasie się do tego odniosę.

Reszta odpowiedzi jest na moim dysku google -  link z lewej strony.

Ad. 1
Kiedy i przez kogo zostały zapoczątkowane prace nad poszukiwaniami i wybraniem niezależnych od urzędu specjalistów lub wyspecjalizowanego niezależnego od urzędu podmiotu, który miał dokonać ewaluacji SBO 2017 (zgodnie z § 10 załącznika do uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016).

Realizowane badania nie stanowią ewaluacji SBO edycja 2017 (zgodnie z § 10 załącznika do uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016), badania we wskazanym trybie będą dopiero realizowane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz