piątek, 23 grudnia 2016

To nie jest żaden budżet obywatelski - to budżet antyobywatelski

Dlaczego uchwała ws. SBO jest nielegalna – odsyłam do wpisu z 20 grudnia 2016

We wcześniejszych wpisach pisałem, jak arogancko grożono mi podporządkowaną urzędowi strażą miejską, gdy zdecydowałem się rejestrować przebieg posiedzenia. Na razie nie upubliczniłem tego nagrania, bo zechcą jeszcze ciągać mnie po sądach - na zasadzie - co z tego ze mam rację, jak będę musiał zmarnować na sądzenie się cenne dni ze swojego życia. W każdym razie na youtube jest opcja pozwalająca na wymazanie twarzy. W święta może jej użyję i upublicznię to skandaliczne nagranie. Na razie musi pozostać tylko jego namiastka: Policja otwiera drzwi wyrzuconemu mieszkańcowi z publicznego posiedzenia

Sądem (o zniesławianie) grożono też grupie blisko 100 osób,  która przyszła na posiedzenie zespołu "obywatelskiego", a który storpedował ich zadanie BUKOVASPORT. Na początku wniosek przyjęto, ale w niejasnych okolicznościach ponownie zaczęto go rozpatrywać. Nikt z urzędu ani z zespołu nie przyznaje się do tego, że był inicjatorem ponownego opiniowania. Czyli wniosek zaczął się opiniować sam!

Jednak mieszkańcy obecni na tym posiedzeniu powiedzieli, że mają dowody, jak jeden z radnych należących do tego zespołu (a który sam złożył wnioski z zadaniami do sbo) wymuszał na urzędnikach sporządzanie takiej karty oceny zadania, aby tylko odrzucić lub zdegenerować pierwotną wersję złożonego przez autorów wniosku.

Inna sprawa, że członkowie zespołu, którzy złożyli swoje zadania w niedopuszczalny sposób niszczą projekty innych mieszkańców, zmieniają ich zakres tak, aby kompletnie nic nie ostało się z ich pierwotnej koncepcji. Co więcej, tylko 122 zadania zostały dopuszczonych do głosowania, bo aż 63 zostały odrzucone!  Dlaczego? Przecież te zadania są konkurencją dla zadań złożonych przez członków „obywatelskiego” zespołu opiniującego. A im mniej w sbo jest zadań pozostałych Mieszkańców, tym zadania złożone przez zespół anty-obywatelski będą miały większą szansę na zwycięstwo. Tak to się robi!

Co więcej, nikt nie z mieszkańców nie wybierał nikogo z tego całego zespołu anty-obyatelskiego. Jest to twór stworzony przez prezydenta miasta, w którym zwykłych mieszkańców jest tylko czterech (oficjalnie 8 na 17 ale to i tak mniej niż polowa!).

Wracając do zadania BUKOVASPORT - Nikt się z autorami zadania w tym celu wcześniej nie skontaktował, że wszczynane jest nowe opiniowanie wniosku. Wszystko odbywało się zakulisowo i za ich plecami. Nie jest też tajemnicą, że pan radny, który na posiedzeniu był najbardziej aktywny w torpedowaniu wniosku, jest skonfliktowany z jednym ze współautorów zadania.

Gdy tylko Mieszkańcy dowiedzieli się o tym, co się wyprawia z ich już zaakceptowanym wcześniej i przegłosowanym  zadaniem, zbulwersowani grupą blisko 100 osób przyjechali na posiedzenie zespołu anty-obywatelskiego i usiłowali wejść na posiedzenie. Nie pozwolono im na to i to pomimo, że pan Szczyrski wielokrotnie zapewniał, że spotkania mają charakter otwarty i urząd zaprasza do uczestnictwa. Takie komunikaty są też na stronach w BIP urzędu. Zezwolono jednak wejść tylko wnioskodawcom, a resztę wyrzucono za drzwi.

Oczywiście, gdyby chodziło o mniejszą grupę, osoby starsze, pokorne, dzieci – tak by się to właśnie skończyło. Ponieważ była to grupa bardzo niepokornych osób, ostatecznie z wielka łaską ich wpuszczono.

Siła argumentacji, ale i  argument siły sprawiły, że z także z nie mniejszą łaską zespół opiniujący ostatecznie anulował swoją podjętą wcześniej skandaliczną decyzję (przy 45% głosach wstrzymujących się!). Pytanie, co mają zrobić inni autorzy, którzy nie mają takiej siły przebicia, osoby starsze, niezorganizowane w stowarzyszenia, którym także odrzucono w ten sposób zadania?

Oczywiście nie wszyscy członkowie zespołu zachowują się tak nieetycznie skandalicznie. Wyróżnia się na tym tle przede wszystkim Pani Dorota Korczyńska (niestety z przyczyn zawodowych nie bierze udziału w posiedzeniach). Często bronią oni obywatelskiego charakteru budżetu przed arogancją władzy urzędników i pozostałych członków zespołu. Stanowią jednak oni mniejszość i najczęściej nie są w stanie nic zrobić w starciu z pozostałymi anty-obywatelskimi członkami zespołu.

Trzeba też powiedzieć, że rzekomo neutralny urząd (p. Szczyrski podkreśla to na każdym kroku), w rzeczywistości jest stroną czynną manipulującą innymi członkami zespołu, wmawiając im że zaszły jakieś inne nowe okoliczności i należy zmienić albo odrzucić dane zadanie, że coś może kolidować z innymi inwestycjami, może spowodować utratę dofinansowania unijnego, może naruszać gwarancje udzielone przez wykonawców. Tyle że między może a musi jest zasadnicza różnica! Nie przedstawiają na to żadnych dokumentów, żadnych dowodów, żadnych paragrafów prawa - nic!

Dlatego też w tym całym sbo 2017 wielokrotnie żądałem od urzędników udostępnienia informacji, na co w większości nie udzielono mi żadnej odpowiedzi - mimo zarzekania się, że na każdy mail odpowiedzą i nawet wymuszaniu wysyłania tylko maili zamiast przychodzenia na posiedzenia.

Oto spis odmownych odpowiedzi tylko za ostatnie kilka moich wniosków (jest tego wielokrotnie więcej niż w załączonym niżej pliku):
Wniosek z 15 grudnia 2016 ws. ponownego żądania nieudzielonych dotąd przez urzędników informacji.
[po otwarciu jest opcja pobrania pliku na dysk - wtedy zaczną działać linki w spisie treści]

A tu przykładowe 4 wnioski i zbywające odpowiedzi urzędników:
Folder dysk Google 2016-11-18


W tym miejscu przypominam przewodniczącemu zespołu anty-obywatelskiego a jednocześnie dyrektorowi biura ds. organizacji pozarządowych urzędu p. Pawłowi Szczyrskiemu słowa prezydenta p. Piotra Krzystka w trakcie spotkania z Mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu na rok 2014, na którym powiedział, że: „Zależy mu jednak na transparentności działań. Temu właśnie mają służyć konsultacje wokół Budżetu Obywatelskiego”.

Przypominam  także p. Pawłowi Szczyrskiemu jego własne słowa bez pokrycia:
Ideą BO [budżetu obywatelskiego] jest to aby było to transparentne” Źródło: PROTOKÓŁ NR 0012.10.56.2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH Z DNIA 3 LISTOPADA 2016 ROKUNich Pan sobie przemyśli w święta swoje słowa, które nie mają dotąd żadnego pokrycia w rzeczywistości. Ja już Panu wybaczyłem. Proszę to docenić i zmienić swoje postępowanie, które szczególnie w budżecie obywatelskim jest absolutnie niedopuszczalne.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz