środa, 2 listopada 2016

Najgorsza dotąd organizacyjnie edycja SBO to SBO 2017

Pamiętam, że w tym wpisie miałem dokończyć swoją relację z IV posiedzenia Zespołu Opiniującego, ale że w międzyczasie pojawiło się kilka ważniejszych kwestii, musiałem zrewidować swoje postanowienie. Napisałem też w międzyczasie kilka wniosków do urzędu, co także zabrało mi trochę czasu, no i mam też oczywiście swoje prywatne życie, obowiązki, święta, pracę i takie tam...

Tymczasem, zgodnie z tytułem wpisu, już w pierwszym wpisie na blogu zwróciłem uwagę na fakt, w 4 edycji SBO I posiedzenie zespołu ds. tego budżetu odbyło się dopiero 5 maja 2016. Dla porównania rok temu 4 maja 2015 Zespół już zakończył, a nie dopiero zabierał się do prac nad regulaminem.

Jakby tego było mało, uchwała Rady Miasta Szczecin(a) nr XV/368/16 zobowiązująca prezydenta do organizacji SBO przyjęta została już w dniu 26 stycznia 2016. Cóż takiego robił więc prezydent, że przez tak długi czas nie potrafił zorganizować prac Zespołu? Przecież miał już w tym 3-letnie doświadczenie i nie była to dla niego żadna nowość.

Pisałem również, że przez te opóźnienia, urzędnicy pospieszali członków Zespołu do bardzo szybkiej pracy. Zespół dostał czas na przygotowanie projektu uchwały tylko do 7 czerwca 2016. Wszystko to odbywało się kosztem jakości wprowadzanych rozwiązań, gdyż Zespół działając pod silną presją czasu, rezygnował często z dyskusji, analizował przegłosowywane propozycje pobieżnie, a cześć z tematów w ogóle ignorował.

Co się działo później? Zespół Opiniujący zadania powołany został przez prezydenta znowu dopiero 10 października 2016. Dlaczego prezydent zmarnował kolejne kilkadziesiąt dni, skoro uchwała nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin(a) w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie miasta Szczecin(a) konsultacji społecznych dotyczących SBO, przyjęta została 5 lipca 2016? Przecież jedyne co prezydent miał uczynić, to skopiować treść poprzednich zarządzeń w sprawie zespołu opiniującego, wpisać nowych członków zespołu i dopisać podstawę prawną (ww. uchwalę). Całość to pół strony A4 (wymienianie każdego z członków zespołu w oddzielnej linii nieco zwiększyło tę objętość).

Ale na tym jeszcze nie koniec. Oto kilka dni temu nagle dowiedzieliśmy się od dyrektora biura ds. organizacji pozarządowych a jednocześnie przewodniczącego Zespołu Opiniującego, że głosowanie mieszkańców na zadania SBO 2017 odbędzie się dopiero w styczniu 2017. Tego jeszcze nie było! Na koniec roku nie będzie żadnej decyzji mieszkańców, w sprawie przyszłorocznego budżetu! Do tego Mieszkańcy będą głosować w czasie mrozów, trudniej będzie zachęcać i przekonywać ich do wzięcia udziału w głosowaniu. Przy czym wszystkie dalsze formalności związane z SBO zakończą się najwcześniej w lutym lub w marcu 2017. Od tego dnia na realizację zadań zostanie 9 miesięcy! Oczywiście, że żadne z nich nie zostanie zrealizowane w 2017 roku. Mieszkańcy najwcześniej poznają efekty podjętych decyzji najwcześniej w 2018 roku!

Zadziwiający jest także fakt, że przewodniczący (przypominam: będący jednocześnie urzędnikiem prezydenta jako dyrektor biura ds. organizacji pozarządowych) p. Paweł Szczyrski nie poinformował bezpośrednio nikogo z pozostałych członków Zespołu o przesunięciu terminu głosowania na styczeń, chociaż dzień wcześniej odbyło się posiedzenie Zespołu z udziałem przewodniczącego. Informacja ta podana została najpierw poprzez media. Członkowie Zespołu zaczęli się spotykać nawet 2 razy w tygodniu, często w soboty, wszystko to na marne. Dlaczego? Ponieważ winnym całej sytuacji jest prezydent i jego urzędnicy, którzy zwlekają miesiącami z wypełnieniem kart oceny zadań i to głownie przez to, Zespół nie zakończy prac nawet w listopadzie. 

Nie bez winy są też członkowie zespołu opiniującego. Na posiedzenia przychodzą nieprzygotowani, zadania są przesadnie drobiazgowo omawiane, gdy powinni się oni z nimi zapoznać wcześniej przed posiedzeniem. Niektórzy członkowie (także radni miejscy) są tak leniwi, że na posiedzeniach wprost pytają a jaką opinię wydała jednostka X, czy zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania, czy koszt zadania nie został przekroczony? Na posiedzenaich powinna toczyć się dyskusja co do kwestii spornych, budzących wątpliwości, niewyjaśnionych. Posiedzenie to nie czas i miejsce na wielokrotne dopytywanie, czytanie treści zadań itd. z którymi można było się wcześniej zapoznać.

Dlatego też jedynie retorycznym pozostanie pytanie, czy od 4 edycji SBO nie można w końcu oczekiwać porządnej organizacji i dotrzymywania terminów.

A oto i nowa tabelka z kolejną wersją nierealnych terminów SBO 2017
Porównanie edycji SBO 2015 i SBO 2016 z częściowo zrealizowanym a częsciowo zaplanowanym SBO 2017
Edycja
Budżet
Czas na zgłaszanie zadań
Czas na głosowanie
SBO 2015
5 mln zł
31 dni
30.05.2014 – 30.06.2014
20 dni
01.10.2014 – 21.10.2014
SBO 2016
6 mln zł
44 dni
01.06.2015 – 15.07.2015
20 dni
01.10.2015 – 21.10.2015
SBO 2017
7 mln zł
18 dni a,b
plan niezrealizowany
29.08.2016 a – 18.09.2016 a
9 dni a
plan niezrealizowany 
14.11.2016 a – 23.11.2016 a
18 dni b
05.09.2016 – 25.09.2016
9 dni
plan niezrealizowany
21.11.2016 c – 30.11.2016 c
9 dni
16.01.2017 c – 25.01.2017 c

a) Plan upubliczniony przez UMS w BIP pod naciskiem anonimowego wnioskodawcy (link do dokumentu: nr sprawy 44942/BOP/-XXVIII/16)

b) 18 dni ponieważ UMS jest nieczynny w soboty i niedziele. Nie ma wówczas możliwości złożenia w urzędzie papierowej wersji wniosku. W poprzednich edycjach termin składania wniosków wypadał w dzień roboczy (tj. w poniedziałek)

c) Moje własne oszacowanie niepodanego dotąd do publicznej wiadomości terminu rozpoczęcia głosowania i czasu jego trwania.

Wynika stąd, że wyniki głosowania poznamy dopiero ok. 31 stycznia – 1 lutego 2017.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz