wtorek, 25 października 2016

Urząd i Zespół przeciw udostepnianiu nagrań i protokołów - IV posiedzenie Zespołu Opiniującego zadania do SBO

We wpisie zastosowałem może trochę za dużo kolorów, ale
- raz - to jest blog :) a nie żaden oficjalny dokument
- dwa - ułatwia to skupienie się na istotniejszych kwestiach (komu się spieszy, może pominąć niewyróżniony tekst i przeczytać tylko wyróżnienia),

- trzy - gdy ktoś czyta całość też jest mu się łatwiej w tym długim wpisie zorientować - wzrokowo zapamiętujemy, gdzie była jaka informacja, stąd szybciej i łatwiej możemy ją namierzyć :)
- cztery - z kolorami nie jest tak monotonnie :)


Relacja z 1 Części IV posiedzenia Zespołu Opiniującego z dnia 25 października 2016

Z chwilą rozpoczęcia IV posiedzenia Zespołu Opiniującego zostałem indywidualnie przy wszystkich powitany przez przewodniczącego Zespołu a równocześnie dyrektora biura ds. organizacji pozarządowych urzędu miasta pana Pawła Szczyrskiego. Ponieważ staram się nie przypisywać nagłym i ładnym gestom szczególnie istotnego znaczenia, gdyż najbardziej liczą się czyny, tak też było i tym razem. Jak się na pod koniec okaże – zresztą bardzo słusznie :] Tym nie mniej, nawet takie gesty należy docenić, gdyż wpływają na milszą atmosferę podczas dyskusji.

Następnie przewodniczący wyjaśnił członkom Zespołu, że nie spodziewał się na tym posiedzeniu mojej obecności, oraz że urząd nie zdążył jeszcze rozesłać moich (a także innych osób) uwag sprzed kilku dni w sprawie niewłaściwego opiniowania i oceniania zadań do SBO, oraz mojego wniosku w sprawie upubliczniania nieprzyjętych protokołów z posieczeń Zespołu (uzasadniałem to m.in. faktem, że mieszkańcy są przez okres często kilkunastu dni pozbawieni możliwości kontroli procesu podejmowania decyzji przez Zespół, gdyż protokół jest publikowany najwcześniej dzień po jego przyjęciu, co czasami trwało nawet kilkanaście dni). Przewidując, że tak się stanie, przyniosłem 4 egzemplarze swojego uzasadnienia i rozdałem je przed godz. 17 obecnym na sali członkom Zespołu.

Wg słów pana dyrektora, niezależnie od mojej obecności, kwestie te miały być podobno omawiane jako pierwsze IV posiedzeniu Zespołu. Mam jednak wrażenie, że sprawiła to moja obecność i fakt, że Zespół nie otrzymał moich materiałów. Jak bowiem można omawiać mój wniosek, jeśli członkowie Zespołu nie otrzymali tego wniosku i jego uzasadnienia? Ponieważ jak słusznie zauważył nawet sam pan dyrektor, jako przedstawiciel urzędu był on tu stroną przeciwną, trudno sobie wyobrazić, aby występował on w roli mojego adwokata „oskarżając” samego siebie… Wyjaśnienia przewodniczącego uznałem zatem za nielogiczne i nieprzekonujące na zasadzie takiego pozorowanego gestu przychylności lub też przygotowanego na szybko usprawiedliwienia urzędu wobec nieprzesłania żadnych materiałów członkom Zespołu.

Po tych gestach, wyjaśnieniach i usprawiedliwieniach, przeszliśmy do omawiania sedna sprawy. Wyjaśniłem w skrócie na czym polega problem i że nie ma przeszkód w publikowaniu nieprzyjętych protokołów, oraz nagrań, analogicznie jak robią to inne samorządy czy Sejm RP.

Podkreślę tu bardzo wyraźnie. Prosiłem jedynie o publikowanie nieprzyjętych protokołów (z adnotacją, że są one nieprzyjęte) na stronach BIP urzędu a także nagrań z posiedzeń Zespołu, które nagle urząd przestał udostępniać. Co istotne same protokoły zawierają tylko ok. 3% poruszanych na posiedzeniach kwestii i bardzo często wprowadzają w błąd, podają półprawdy np., co do przyczyn odrzucenia danego zadania z SBO.

Tym nie mniej, w jakiejś szczątkowej formie mieszkańcy byliby przynajmniej wcześniej informowani, jakie podjęte zostały już ustalenia. jest to istotne o tyle, że w istocie na posiedzeniu Zespołu pojawiło się 2 wnioskodawców zadań do SBO. Powiedziano im, że ich zadania nie będą dziś omawiane (w domyśle, że przyszli niepotrzebnie). I tak się stało. ponieważ ich obecność była bezzasadna, po pewnym czasie wyszli z sali.

Ponadto mój wniosek w żaden sposób nie spowodowałby wydłużenia prac, nie utrudniałby pracy urzędnikom, niczego by nie paraliżował i już z tego powodu, nie było sensu go aż tak drobiazgowo omawiać, tylko po prostu się z nim zgodzić.

Tymczasem poczułem się tak, jakbym żądał co najmniej zmian połowy zasad SBO, czy wręcz jakbym żądał od członków Zespołu oświadczeń majątkowych… Nie! Nie zgadamy się na to! :) I pomyśleć, że to wszystko z powodu tak błahego w istocie wniosku o publikację protokołów i nagrań.

Usiłowano mi wmówić, że rzekomo próbuję „zmieniać zasady w trakcie gry”.

Próbowano mnie zdyskredytować pytając, dlaczego przychodzę z tym dopiero teraz i dlaczego tak późno. W istocie było po 3 posiedzeniu Zespołu, z czego I posiedzenie zwołano bez uprzedzenia mieszkańców, czego członkowie Zespołu nawet jak widać nie wiedzą, gdyż urząd informuje ich o posiedzeniach z większym wyprzedzeniem, nawet telefonicznie i nie muszą oni przeglądać codziennie stron BIP urzędu. Może miałem się jeszcze tłumaczyć, z przebytych chorób, innych obowiązków, czy zostawania w pracy do późna… Pomijając już niedopuszczalny personalny charakter takich pytań i ich skrajną niemerytoryczność, trzeba powiedzieć jasno, że wydłużało to niepotrzebnie czas całej dyskusji z winy części członków Zespołu.

Pan Paweł Szczyrski jako przedstawiciel urzędu powiedział, że wydaje mu się, że nieprzyjęty protokół nie jest dokumentem ani informacją. Dodał jeszcze, że przecież urząd i tak udostępnia bardzo dużo informacji publicznych w BIP, a biuro ds. organizacji pozarządowych, którego jest dyrektorem, wręcz w tym przoduje. Nikt niczego nie chce ukrywać i starają się wszystko ujawniać. Czyli jak rozumiem, udostępnili już tyle, że więcej nie muszą? Czemu taka wypowiedź, poza stratą czasu, miała służyć? Mowa była o udostępnianiu protokołów i nagrań, a nie innych informacji na stronach BIP... Ale przynajmniej złagodził wcześniejsze swoje stanowisko, że niezatwierdzonych protokołów nie można udostępniać.

Innymi słowy nie ma tu jakiegoś konkretnego zakazu prawnego, ale też nie ma obowiązku publikacji. Skoro urząd nie ma obowiązku, to urząd nie nie musi, a jedynie może publikować protokoły i to nawet te "zatwierdzone". One też wcale nie muszą być publikowane w BIP. I w tym niestety tkwi cały problem. Wszystko zależy od dobrej lub złej woli urzędu.

Pani radna Jolanta Balicka zażądała w ogóle zakończenia dyskusji zanim się ona jeszcze zaczęła, ku wsparciu kilku innych osób. Pojawia się wówczas pytanie, po co zarówno urząd jak i Zespół udają, że posiedzenia Zespołu mają charakter otwarty (chyba kluczowe jest tu słowo charakter), że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, skoro później nie ma to pokrycia w faktach i wszelkie dyskusje usiłuje się uciąć. Może najlepiej byłoby zamknąć drzwi na klucz?

Aż się prosi aby w tym miejscu wspomnieć o symptomatycznym zdarzeniu, które miało miejsce ok. pół roku temu. Tuż po rozlosowaniu osób, na członków Zespołu ds. SBO (i Opiniującego), w dokładnie tej samej sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyła się debata pt. „SBO - Igrzyska Śmierci?” zorganizowana przez panią Dorotę Markiewicz ze stowarzyszenia Jawny Szczecin, na którą przyszło dużo, bo ok. kilkudziesięciu mieszkańców, a kilka osób było nawet z innych województw (m.in. pani Alina Czyżewska).

Pytanie ilu przyszło na nią członków przyszłego Zespołu? Przyszła tylko 1 osoba na 16* (osoby rezerwowej spoza Zespołu nie wliczam) [dowód 1, dowód 2]

*17 osoba (urzędnik z urzędu miasta p. Paweł Szczyrski) dołączona została w połowie prac Zespołu dodatkowym zarządzeniem prezydenta. Jest to także efekt zachowania wszystkich członków Zespołu, którzy nalegali aby to kolejny raz z rzędu urzędnik, a nie niezależny mieszkaniec,  przewodniczył pracom Zespołu.

Z drugiej strony, ilu mieszkańców przychodzi na niby otwarte posiedzenia Zespołu? Rzadko więcej niż 2-3 osoby, zwykle nikt lub 1 osoba.

Oczywiście obie opisane sytuacje mają swoją przyczynę, bowiem nic nie dzieje się bez przyczyny. Jedną z tych przyczyn jest m.in. pozbawienie mieszkańców prawa głosu na etapie ustalania zasad i wyboru zadań do SBO, z jednej strony, czy z drugiej – oderwanie części członków Zespołu od mieszkańców, uważanie (mam nadzieję, że tylko niektórych) za „lepszych mieszkańców” np. poprzez fakt, że są radnymi osiedlowymi (taką wypowiedź radnej osiedlowej, można usłyszeć na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie zasad SBO zorganizowanym  przez urząd miasta – na stronach BIP konsultacji SBO 2017 na samym dole pod datą 9 marca 2016 są nagrania  – w tle padł wówczas komentarz całkiem słusznie obrażonego tymi słowami mieszkańca, w stylu, że „radny [osiedlowy] to mieszkaniec 1 sortu”)...
W istocie na posiedzeniach Zespołu można często wyczuć bardzo protekcjonalny ton wypowiedzi części członków Zespołu w stosunku do mieszkańców, którzy mają być nierozsądni, leniwi i podjęliby bardzo fatalne decyzje, gdyby nie istniał Zespół, który te decyzje podejmuje za nich.
Do mniejszości należą osoby w Zespole, które starają się dać jak najwięcej praw mieszkańcom, jak najszersze prawo głosu, nie kierują się swoimi prywatnymi osądami i nie chcą narzucać mieszkańcom ograniczeń, jakie zadania powinny być realizowane, a jakie nie powinny (przykładowo w SBO jest wprowadzony przez Zespół ds SBO zakaz dla zadań nieinwestycyjnych typu projekt, analiza, festyn, szkolenie itd.).

Wracając do argumentów przeciw mojemu wnioskowi.

Pani radna Jolanta Balicka usiłowała mnie przekonać, że projekt protokołu jest to dokument, który nie jest dokumentem (sic!)! Pani radna Balicka - oto definicja dokumentu, na wypadek gdyby pani nie widziała, co to jest:
Dokument to materiał w postaci tekstu, fotografii lub jakikolwiek przedmiot, mający wartość dowodową lub informacyjną, będący świadectwem jakiegoś faktu, zjawiska lub myśli ludzkiej.

Moim zdaniem nie należy tu także mówić o projekcie protokołu, tylko o protokole rozumianym jako stanowisko w sprawie urzędnika, który sporządził je na podstawie nagrania i przedstawia jako oficjalny dokument do przyjęcia. Zresztą dla Sądów nawet słowo „projekt” nie jest żadną wyrocznią, o czym będzie na końcu.

Radna wskazywała też, że prowadząc dyskusję z Zespołem tracę czas Zespołuoraz (po chwili zastanowienia chyba w wyniku zagalopowania się radnej w swojej wypowiedzi…), że tracę także swój czas :) Oczywiście, że tak, skoro mój wniosek został odrzucony :]

Pojawiały się także argumenty, że członkowie Zespołu mogliby użyć wulgaryzmów, więc nie można publikować nagrań, jednak dlaczego do czerwca 2016 urząd publikował nagrania, tego mi nie wyjaśniono.

Podkreślano również, ze spotkania są otwarte i każdy kto chce wiedzieć coś wcześniej, może przyjść pomimo, że w sali 161 nie ma na tyle miejsca, by pomieścić więcej niż kilkunastu mieszkańców. A skoro ktoś nie przychodzi (Zespołu nie interesuje, czy ktoś jest np. chory, niepełnosprawny), to niech czeka 1,5-2 tygodnie na protokół w BIP.

Pan dyrektor Paweł Szczyrski tłumaczył również, że nagrania są bardzo złej jakości, mało z nich można zrozumieć. Protokolantka sporządzająca protokół siedzi ze specjalistycznymi słuchawkami na uszach, mieszkańcy bez takiego sprzętu niewiele by z tych nagrań zrozumieli. Ja nie korzystałem z żadnych słuchawek i nie miałem problemów ze zrozumieniem...


Sugerowano także, że protokolantka może wpisać w protokole „głupoty”, zrobić w nim nie wiadomo ile błędów, a później pretensje mieszkańców spadły by na członków Zespołu. Bowiem zdaniem niektórych osób z Zespołu, mieszkańcy nie potrafiliby zrozumieć pojęcia „protokół oczekujący na przyjęcie, który może zawierać błędy i być korygowany” (co zresztą zdarza się bardzo rzadko, zwykle wcale). Czerwona czcionka pewnie też na nic by się zdała.

W każdym razie nic z tych rzeczy nie przeczytacie w protokole. Zapewne pojawią się w nim 2 lub 3 zdania na ten temat, po ok. tygodniu na stronach BIP.

Ogólnie to byłem zaskoczony niektórymi osobistymi pytaniami, ale mimo wszystko starałem się i na nie odpowiedzieć, wiedząc, że decydują także tu niestety kwestie niemerytoryczne. O ile pamiętam wszyscy obecni byli przeciw, z wyjątkiem 2 osób wstrzymujących się (przewodniczący będący jednocześnie przedstawicielem urzędu zawsze się wstrzymuje na znak bezstronności). Może przy obecnych kilku innych osobach z Zespołu, były chociaż 1 lub 2 głosy za…

Tak, czy inaczej, oczywiście nie uznaję tego za żadną swoją porażkę. Mam w zwyczaju zawsze znajdować dobre strony niekonieczne szczęśliwego wydarzenia. Tak będzie i tym razem, gdyż po wcześniejszym przekonaniu członków Zespołu, do wymuszenia na urzędzie sporządzania ewaluacji SBO (pisałem o tym w czerwcu: Stan prac nad SBO - w końcu będzie ewaluacja), wszystkie wnioski m.in. z IV posiedzenia przekażę niezależnej instytucji, która po raz pierwszy w 2018 r. dokona ewaluacji szczecińskiego budżetu obywatelskiego (wyręczając w tym urząd, który permanentnie lekceważył prawo nakładające na niego taki obowiązek).

Wracając jeszcze do kwestii gestów, o których pisałem na początku i moich wątpliwości, co do ich znaczenia. 24 października, czyli w tym samym dniu przed posiedzeniem Zespołu, pan Paweł Szczyrski podpisał odpowiedź na mój wniosek o dostęp do informacji publicznej, którą przesłano mi dnia następnego, 25 października, w której odmówił mi udostępnienia nagrań i nieprzyjętych protokołów. Przypomnę, że na spotkaniu twierdził, że jego biuro przoduje w udostępnianiu informacji, stara się niczego nie ukrywać, działać jawnie :)

Co się tyczy 2 części IV posiedzenia Zespołu Opiniującego zadania do SBO, napiszę w kolejnym wpisie.

Tymczasem poniżej przekazuję swoje argumenty, które urząd ma dopiero przekazać członkom Zespołu, już po przeprowadzonej w tym temacie dyskusji.W związku z kilkukrotnym bezskutecznym zwracaniem uwagi Urzędu na bardzo duże opóźnienia w sporządzaniu i publikowaniu oraz odmawianiu publikacji nieprzyjętych protokołów posiedzeń czy to Zespołu ds. SBO czy Zespołu Opiniującego, oraz wielokrotnym wprowadzaniem w błąd członków obu Zespołów przez urzędników twierdzeniami, jakoby niemożliwe było publikowanie protokołów „niezatwierdzonych”, wnoszę o przegłosowanie przez Zespół obowiązku publikacji przez Urząd protokołów niezależnie od tego, czy zostały one przyjęte.

Uzasadnienie

Obecnie dochodzi już do sytuacji, że Mieszkańcy "powiadamiani" są o posiedzeniach Zespołu bez odpowiedniego wyprzedzenia, ledwie na kilka godzin przed planowanym posiedzeniem.

Ponadto Mieszkańcy nie mogą przed kolejnym posiedzeniem Zespołu dowiedzieć się w
szczególności, co było przedmiotem obrad Zespołu, jakie Zespół podjął decyzje, jaki jest termin i plan prac kolejnego posiedzenia.

Publikacja nagrań i nieprzyjętych protokołów chociażby częściowo rozwiązałaby ww. 3 kwestie. Na temat udostępniania nieprzyjętego protokołu wypowiadały się już wielokrotnie Sądy Administracyjne. Poniżej jeden z wyroków: sygn. III SA/Wr 418/08:

Wprowadzając w statucie zapis uzależniający udostępnienie protokołu sesji rady i protokołów z obrad komisji od ich formalnego przyjęcia, rada naruszyła w istotny sposób przepisy art. 61 konstytucji, art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Tym samym pozbawiono obywateli dostępu do informacji publicznej, jaką jest protokół sesji rady, na pewnym etapie działania organów (przed przyjęciem przez radę). W konsekwencji ograniczono tym samym możliwości uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych i sprawowaniu kontroli nad tym procesem”.


W ww. wyroku organa władzy odmawiały publikacji nieprzyjętych protokołów powołując się na zapisy w statucie, które WSA ocenił jako naruszenie Konstytucji i 2 ustaw. W przypadku protokołów Zespołu ds SBO i Zespołu Opiniującego, nie istnieje nawet żaden statut czy przepis, który dawałby „podstawę” prawną, do odmawiania publikacji na stronach BIP nieprzyjętych protokołów, a nawet gdyby istniał należałoby go uznać za niezgodny z prawem. W związku z tym tym bardziej sprzeczne z prawem jest odmawianie udostępniania nieprzyjętych protokołów bez powoływania się na jakąkolwiek podstawę prawną (którą musiałby dopiero uchylać Sąd Administracyjny).

Sam nieprzyjęty protokół jest jednocześnie w oczywisty sposób informacją publiczną, gdyż został sporządzony przez konkretnego urzędnika i jest przedstawiany członkom Zespołu jako urzędowy dokument do przyjęcia. Analogicznie informacją publiczną są nieprzyjęte projekty ustaw, uchwał i zarządzeń.

Względnie wnoszę o wskazanie przez Urząd podstawy prawnej odmawiania publikacji nieprzyjętych protokołów Zespołu - zgodnie z art. 7. Konstytucji RP: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Adam Kopciński-Galik

Pomocniczo zamieszczam kilka innych fragmentów wspominanego wyroku (należy go
dopasować do kontekstu).

Czynność sporządzenia protokołu sesji rady nie polega tylko na swobodnych zapiskach
dokonywanych według uznania osoby protokołującej […] 

W ocenie Sądu nie budzi więc wątpliwości, że protokół jest sporządzony jako dokument w postaci aktu pisemnego sporządzonego przez funkcjonariusza publicznego wyrażającego stan wiedzy co do przebiegu sesji. […]

Protokół sesji po jego sporządzeniu jest więc w ocenie sądu dokumentem, który winien być udostępniany zgodnie z powołanymi wcześniej przepisami Konstytucji oraz ustawy o samorządzie gminnym. Brak bowiem jakichkolwiek regulacji ustawowych wyłączających obowiązek jego udostępnienia. […]  

Powyższego twierdzenia nie podważa okoliczność, że dokument w takim kształcie jest poddawany dalszej procedurze w postaci przyjęcia przez radę. W tym okresie jest to już jednak dokument, a nie projekt dokumentu. Sama rada przypisuje mu zresztą takie znaczenie, skoro w statucie konsekwentnie posługuje się pojęciem protokołu, a nie pojęciem "projekt protokołu".  

Z omówionych wyżej przepisów statutu wynika, że pod pojęciem protokołu należy również rozumieć sporządzony dokument oczekujący na poddanie go procedurze przyjęcia przez radę.

Wymóg przyjęcia i możliwość ewentualnych poprawek i zmian w protokole nie zmienia jednak faktu, że mamy do czynienia z dokumentem
zawierającym informacje na temat działalności organu władzy publicznej, podlegającym publicznemu udostępnieniu. Przedstawiona wyżej zasada jawności działania organów gminy nakazuje bowiem, aby publicznemu udostępnieniu poddane były wszelkie dokumenty obrazujące czynności faktyczne i prawne podejmowane przez te organy, chyba, że ustawa ogranicza tę jawność.Temat: Dokumenty dot. SBO 2016 powstałe po 13 czerwca 2016

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o:
 
1) Przesłanie wszystkich materiałów związanych w jakikolwiek sposób ze Szczecińskim Budżetem Obywatelskim 2017, o którym mowa na stronie http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116146.asp i powstałymi po 13 czerwca 2016, a w szczególności o przesłanie wszystkich materiałów udostępnionym członkom Zespołu  Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz członkom Zespołu Opiniującego, w tym kart ocen zadań.


2) Przesłanie pliku z nagraniem z posiedzenia I POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO z 10 października 2016 r. oraz sporządzonego protokołu z tego posiedzenia i to nawet, gdyby był niezatwierdzony.

3) W przypadku, gdyby nie wszystkie karty ocen zadań były sporządzone, proszę o podanie alfabetycznej listy zadań (z określeniem dzielnic i kategorii zadań), dla których tych kart nie sporządzono wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego stanu rzeczy. W przypadku, gdyby nie wszystkie karty ocen zadań były upublicznione na stronach BIP urzędu, proszę o podanie alfabetycznej listy zadań (z określeniem dzielnic i kategorii zadań), dla których  tych kart nie upubliczniono wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego stanu rzeczy.
 
* Żądane we wniosku informacje oraz dokumenty proszę przesłać na ten sam adres poczty email, z którego urząd otrzymał niniejszy wniosek, w wersji dokumentu elektronicznego, umożliwiającą kopiowanie i edycję tekstu, jeśli dokumenty te istnieją także w takiej postaci. Pliki z dokumentami proszę nazwać tak, aby w ich nazwie była w szczególności nazwa danego zadania zgłoszonego przez mieszkańca, jeśli tego dotyczy dokument.
 
* Jeśli liczba załączonych do odpowiedzi dokumentów przekraczać będzie 6, proszę pliki te umieścić w jednym pliku archiwum w formacie zip lub rar (np. ZIP – jeden z najczęściej używanych formatów kompresji bezstratnej i archiwizacji danych na platformie PC, zwłaszcza w środowisku Microsoft Windows). Jednocześnie, jeśli rozmiar tak utworzonego pliku archiwum przekroczyłby 50MB, proszę o utworzenie wielu plików archiwum o rozmiarze do 50MB i przesłanie ich w odrębnych wiadomościach mailowych. Alternatywnie proszę o wcześniejszą publikację tych informacji na stronach BIP urzędu i przesłanie tylko linków do wszystkich wytworzonych i żądanych w niniejszym wniosku dokumentów.

* Informacji, o których mowa w pkt. 3) proszę udzielić w głównym pliku odpowiedzi i nie wydzielać ich do odrębnego załącznika, czyli tak, aby każda osoba przeglądająca strony BIP urzędu mogła od razu i natychmiast uzyskać wszystkie informacje, których udzielił mi urząd, bez potrzeby składania dodatkowego wniosku o ich udostępnienie.

* W odpowiedzi proszę zacytować pełną treść zadanych urzędowi pytań bezpośrednio przed udzieloną przez urząd odpowiedzią, tak aby na stronach BIP jasne było, na jaką treść pytania urząd udzielił odpowiedzi oraz aby wnioskodawca nie musiał odszukiwać dodatkowo maila ze złożonym przez siebie wnioskiem. Gdyby odpowiedzi udzielało Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, proszę o skonsultowanie opisanego sposobu i formy udostępnienia informacji z Biurem Informacji Publicznej, które udziela odpowiedzi na wnioski zgodnie ze wskazaną w nich w nich formą i sposobem, ponieważ dotychczasowe prośby w tym zakresie Biuro ds. Organizacji Pozarządowych za każdym razem ignorowało i to nawet pomimo skierowania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (w szczególności w zakresie związanym z ww. opisaną kwestią).
 
-- 
Adam Kopciński-Galik


Temat: FW: Dokumenty dot. SBO 2016 powstałe po 13 czerwca 2016
Od: Dąbrowska Alicja (adabrow@um.szczecin.pl)
Do: adamkgalias-sbo2017@yahoo.pl;
DW: pszczyr@um.szczecin.pl;
Data: 13:04 wtorek, 2016-10-25Dzień dobry,

w odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Szczecin w dniu 11 października 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie materiałów związanych ze Szczecińskim Budżetem Obywatelskim 2017, w załączeniu przesyłam skan pisma z odpowiedzią w przedmiotowej sprawie oraz wersję edytowalną odpowiedzi.

Z poważaniem
Alicja Dąbrowska
Główny Specjalista
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
Urząd Miasta Szczecin


Szczecin, dn. 24 października 2016 r.


Pan Adam Kopciński Galik
adamkgalias-sbo2017@yahoo.pl

Nasz znak: BOP-S.1431.11.2016.AD
UNP: 67728/BOP/-XXVIII/16

Wniosek z dnia 11 października 2016 r.


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Szczecin w dniu 11 października 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie materiałów związanych ze Szczecińskim Budżetem Obywatelskim 2017, uprzejmie informuję:
Ad 1) zakreślenie zakresu żądanych informacji jako żądanie „udostępnienia wszystkich materiałów związanych w jakikolwiek sposób ze Szczecińskim Budżetem Obywatelskim”
nie stanowi pytania o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Przedmiotem udostępnienia może być jedynie konkretna informacja, czy dokumenty urzędowe wytworzone i będące
w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. W tym wypadku konieczne jest doprecyzowanie wniosku. Proszę zatem o wskazanie jakie konkretne informacja publiczne, czy dokumenty urzędowe są przedmiotem Pana zainteresowania. Proszę o doprecyzowanie wniosku w tym zakresie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Proszę również mieć na uwadze, że dokumenty dotyczące SBO z uwagi na charakter roboczy były udostępnione członkom Zespołu
ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 za pośrednictwem mailingu do Zespołu ds. SBO, zaś protokoły z posiedzeń tego gremium dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin
w lokalizacji wskazanej w odpowiedzi na pkt. 2 wniosku.
Natomiast materiały dotyczące opiniowania projektów SBO, które otrzymują członkowie Zespołu Opiniującego, w tym karty oceny zadań o które Pan wnosi, sukcesywnie udostępniane są na stronie internetowej pod linkami poszczególnych projektów:

link: http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116149.asp, ścieżka dostępu: konsultuj.szczecin.pl/Konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2017/Składanie propozycji/Zadania złożone. W tym miejscu informuję, że na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy zobowiązany udostępnia na wniosek te informacje, które nie są dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Ad 2) odnosząc się do przesłania pliku z nagraniem posiedzenia Zespołu Opiniującego
z dnia 10 października 2016 r. oraz niezatwierdzonego protokołu z tego posiedzenia, uprzejmie informuję, że materiały te jako materiały robocze nie podlegają udostępnieniu
w trybie i na zasadach przewidzianych przepisami powoływanej ustawy (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.09.2015 r., I OSK 1725/14, dostępny
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: (link:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query).
Jednocześnie informuję, że protokoły z posiedzeń po ich zatwierdzeniu są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w następujących lokalizacjach:
- protokoły z posiedzeń Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017
(link: http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116136.asp, ścieżka dostępu: konsultuj.szczecin.pl/Kinsultacje z mieszkańcami/ Szczeciński Budżet Obywatelski 2017/Zespół ds. SBO2017),
- protokoły z posiedzeń Zespołu Opiniującego wnioski do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017
(link: http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116168.asp, ścieżka dostępu: konsultuj.szczecin.pl/Kinsultacje z mieszkańcami/ Szczeciński Budżet Obywatelski 2017/Zespół Opiniujący.

Ad 3) odnosząc się udostępnienia kart oceny poszczególnych zadań, uprzejmie informuje,
że po ich sporządzeniu wszystkie one umieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod linkami poszczególnych projektów (link:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116149.asp, ścieżka dostępu: konsultuj.szczecin.pl/Konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2017/Składanie propozycji/Zadania złożone). Natomiast podobnie, jak w przypadku nagrania z posiedzenia Zespołu Opiniującego z dnia 10 października 2016 r.
oraz niezatwierdzonego protokołu z tego posiedzenia, do czasu zakończenia procedury ich opracowania i upublicznienia, są to materiały robocze niepodlegające udostępnieniu
na zasadach określonych ww. przepisami.

Zgodnie z poglądem zawartym w przytoczonym powyżej orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego przy opracowywaniu dokumentu urzędowego możliwe jest posługiwanie się pomocniczymi materiałami, które mają jednak tylko służyć wypracowaniu informacji publicznej. Materiały, które powstają we wstępnej fazie projektowania
i sporządzania dokumentu i służą tylko do przygotowania jego ostatecznej wersji, nie posiadają waloru informacji publicznej. W konsekwencji nie są one udostępniane w trybie przewidzianym przepisami ww. ustawy.
Jednocześnie informuję, że zasady udostępniania informacji publicznej zostały określone w Zarządzeniu Nr 227/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat (link: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131025.asp?soid=334B154A65354B9994804DF259BCB20A, ścieżka dostępu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin/Strona główna/Prawo lokalne/Zarządzenia Prezydenta/ 2016).
Ponadto, informuję, że wszystkie odpowiedzi z zakresu dostępu do informacji publicznej są konsultowane z Panią Anną Kaliną – Dzwonkowską - Kierownikiem Biura Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Z wyrazami szacunku
DYREKTOR BIURA
Paweł Szczyrski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz