poniedziałek, 29 sierpnia 2016

W końcu poznaliśmy (niektóre) terminy i dokładniej (niektóre) zasady SBO 2017

Zgodnie z tytułem tego posta, tabelkę z poprzedniego dnia w zakresie SBO 2017, można zatem w nieznacznym stopniu zaktualizować.

W nieznacznym stopniu, ponieważ nadal nie znamy w szczególności:
  • terminu rozpoczęcia i czasu trwania głosowania
  • w ilu i w jakich punktach będzie to możliwe
  • czy Urząd Miasta Szczecin(a) nadal zdecyduje się naruszać prawo w zakresie gromadzenia w m.in. imion, nazwisk, numerów telefonów i PESEL, co pozwalałoby powiązać głosy z konkretnymi osobami
  • czy w kolejnym zarządzeniu prezydenta ostatecznie znajdzie się uchwalony przez Zespół ds. SBO zakaz selektywnej i dyskryminacyjnej promocji zadań z wykorzystaniem środków publicznych (lub też bez nich) przez jednostki podległe urzędowi (np. rady osiedli, szkoły)
Porównanie edycji SBO 2015 i SBO 2016 z częściowo zaplanowanym SBO 2017
Edycja
Budżet
Czas na zgłaszanie zadań
Czas na głosowanie
SBO 2015
5 mln zł
31 dni
30.05.2014 – 30.06.2014
20 dni
01.10.2014 – 21.10.2014
SBO 2016
6 mln zł
44 dni
01.06.2015 – 15.07.2015
20 dni
01.10.2015 – 21.10.2015
SBO 2017
7 mln zł
18 dni a,b
plan niezrealizowany
29.08.2016 a – 18.09.2016 a
9 dni a
plan niezrealizowany 
14.11.2016 a – 23.11.2016 a
18 dni b
plan opóźniony o 7 dni
05.09.2016 c – 25.09.2016 c
9 dni d
oszacowanie wg opóźnienia o 7 dni
21.11.2016 d – 30.11.2016 d

a) Plan upubliczniony przez UMS w BIP pod naciskiem anonimowego wnioskodawcy (dziś okazało się, że faktycznie plan ten okazał się nierealny, link do dokumentu: nr sprawy 44942/BOP/-XXVIII/16)

b) 18 dni ponieważ UMS jest nieczynny w soboty i niedziele. Nie ma wówczas możliwości złożenia w urzędzie papierowej wersji wniosku. W poprzednich edycjach termin składania wniosków wypadał w dzień roboczy (tj. w poniedziałek)

c) Zgodnie z oficjalnym terminem wskazanym w zarządzeniu nr 328/16Prezydenta Miasta Szczecin(a) z 25.09.2016, opublikowanym w BIP 29.08.2016 o 11:56:03

d) Moje własne oszacowanie niepodanego dotąd do publicznej wiadomości terminu rozpoczęcia głosowania i czasu jego trwania. Wynika stąd, że wyniki głosowania poznamy dopiero ok. 5-6 grudnia 2016.

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz