środa, 20 lipca 2016

Z uwagi na trwający okres urlopowy ... informacja publiczna ... zostanie udostępniona ... w terminie nie dłuższym niż do dnia 6 września 2016 r.

W poprzednim moim wpisie w ostatnim zdaniu napisałem, że "może upublicznię odpowiedź, którą otrzymam z urzędu w sprawie łamania przez niego ustawy o ochronie danych osobowych". Niestety, wczoraj o 15:38 otrzymałem z UM odpowiedź, w której zostałem "uprzejmie poinformowany", że nie udzielą mi niezwłocznie odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.

Retorycznie można by zapytać, czy udzielenie odpowiedzi, że nie odpowie się na zadane pytania niezwłocznie musiało zająć aż 14 dni... Jakby przez 13 dni urząd odpowiadał na moje pytania i dopiero w ostatnich godzinach pracy w 14 dniu uznał, że w tym czasie odpowie mi tylko na 1 i w dodatku ostatnie 12 pytanie...

"W nawiązaniu do powyższego, uprzejmie informuję, że z uwagi na trwający okres urlopowy skutkujący zmianą organizacji pracy w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych wynikającą z wykonywania przez pracowników Biura dodatkowych obowiązków w ramach sprawowanych zastępstw, informacja publiczna objęta wnioskiem z dnia 6 lipca 2016 r. zostanie udostępniona, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w terminie nie dłuższym niż do dnia 6 września 2016 r." 

Na wszelki wypadek pouczyłem urzędników, aby odpowiedzieli na te pytania, na które mogą odpowiedzieć niezwłocznie, pomijając resztę i odpowiadając na nią później.

"W przypadku, gdyby UM uznał, że nie jest w stanie odpowiedzieć na niniejszy wniosek niezwłocznie, proszę o udzielenie w pierwszej kolejności niezwłocznej odpowiedzi na pytania wymienione jako pierwsze (zgodnie z ich kolejnością). W przypadku, gdyby udzielenie odpowiedzi na kolejne pytanie miało potrwać dłużej, proszę je pominąć i przejść do kolejnego, na które UM może udzielić odpowiedzi niezwłocznie." 

 Nic to nie dało. Dlatego w tym samym wniosku zastrzegłem, że "dla pominiętych pytań proszę o wyczerpujące uzasadnienie obiektywnych przyczyn wydłużenia przez UM czasu udzielenia odpowiedzi (w szczególności wskazać osoby, którym UM zamierza zadać dane pytanie, prowadzonych sprawach i obowiązkach tych osób uniemożliwiających im udzielenie odpowiedzi we wcześniejszym terminie wraz z planowanym terminem przerwania lub zakończenia tych spraw / obowiązków, okresach nieobecności lub nieosiągalności tych osób itd.)."

Oczywiście będę żądać tych informacji (to przecież także informacje publiczne), bo ogólnikowe wyjaśnienie, że jest sezon urlopowy i dlatego mam czekać aż do 6 września mnie absolutnie nie przekonują.

Zastanowię się też, czy nie złożyć skargi na bezczynność, bo w każdej kolejnej odpowiedzi z UM (pierwszy wniosek złożyłem już dawno - bo 3 czerwca), zawsze były jakieś braki i każdorazowo UM odpowiadał na wnioski przez niemal miesiąc.

Ponadto rozmywanie i rozrzucanie przez urzędników fragmentów odpowiedzi w kilku pismach utrudnia ich późniejsze scalenie i zrozumienie przez wszystkie inne osoby, które zechcą się z wyjaśnieniami UM zapoznać. W kolejnym poście więc scalę te odpowiedzi samodzielnie, wycinając nieistotne moim zdaniem fragmenty (oryginały oczywiście też udostępnię). 

        

                 
      Szczecin, dn. 19 lipca 2016 r.
                                                      

                     

                                                                  Pan Adam Kopciński – Galik

Nasz znak: BOP-S.1431.6.2016.AD
UNP: 45886/BOP/-XXVIII/16


wniosek z dnia 6 lipca 2016 r.


Szanowny Panie,

w nawiązaniu do Pana opinii wyrażonej we wniosku z dnia 6 lipca 2016 r. przesłanego do Urzędu Miasta Szczecin drogą elektroniczną odnośnie udzielenia przez organ w dniu 30 czerwca 2016 r. niepełnej i nieprawdziwej odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 20 czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zbierania i przetwarzania danych na potrzeby rozsyłania przez Urząd Miasta Szczecin „Newslettera SBO” oraz mailingu do „Zespołu ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego”, uprzejmie informuję, że w ocenie organu przedmiotowa informacja publiczna została udzielona w sposób kompletny i zgodny ze stanem faktycznym w odniesieniu do sformułowanych przez Pana pytań.
Jednakowoż, w związku z doprecyzowaniem przez Pana we wniosku z dnia 6 lipca 2016 r. wybranych kwestii odnoszących się do poprzedniego wniosku z jednoczesnym przeformułowaniem i rozszerzeniem zakresu poniektórych z nich, a także z uwagi na fakt wniesienia nowych zapytań w przedmiocie zbierania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby rozsyłania przez Urząd Miasta Szczecin „Newslettera SBO” oraz mailingu do „Zespołu ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego”, uprzejmie informuję, że ww. zakres informacji został potraktowany przez organ jako nowy wniosek.
W nawiązaniu do powyższego, uprzejmie informuję, że z uwagi na trwający okres urlopowy skutkujący zmianą organizacji pracy w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych wynikającą z wykonywania przez pracowników Biura dodatkowych obowiązków w ramach sprawowanych zastępstw, informacja publiczna objęta wnioskiem z dnia 6 lipca 2016 r. zostanie udostępniona, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w terminie nie dłuższym niż do dnia 6 września 2016 r. 
 
Jednocześnie w odpowiedzi na punkt 12 Pana wniosku z dnia 6 lipca 2016 r. w zakresie udostępnienia wszystkich wiadomości przesłanych w ramach Newslettera SBO z 2016 roku w wersji dokumentu elektronicznego, w załączeniu przedkładam stosowną informację.
 
Z wyrazami szacunku

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz